TUẦN 8 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

 

Thứ 2, ngày 22/10/2018

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Nhận sách từ nhà in, cuốn Giáo trình Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh)

- Triển khai công tác xuất bản sách Nhà nước đặt hàng 2018

Thứ 3, ngày 23/10/2018

 

- Nhận sách từ nhà in Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Sơn Bình, Hương Sơn, HT)

- Nộp lưu chiểu các sách đã in (Ngôn ngữ hình thức và automata)

- Biên tập sách NNĐH: Phương thức tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách công ở Việt Nam hiện nay (Phan Văn Tuấn)

Thứ 4, ngày 24/10/2018

 

- Biên tập sách NNĐH: Kỹ thuật sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học từ nấm Trichoderma Nguyễn Thị Hồng Nhung, Kỹ thuật sản xuất cá Mú (Nguyễn T Thanh)

- 8g00 Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt (Tầng 2) về bổ nhiệm Hiệu phó

-9g00 Hội nghị cán bộ chủ chốt (Hội trường A) về bổ nhiệm Hiệu phó

Thứ 5, ngày 25/10/2018

 

- Chuyển nhà in cuốn Giáo trình Tổng hợp hữu cơ (Đậu Xuân Đức)

- Biên tập sách NNĐH: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh)

Thứ 6, ngày 26/10/2018

 

- Nhận sách từ nhà in Kỷ yếu 50 năm khoa Lịch sử trường ĐH Vinh (1968- 2018)

- Tiếp tục biên tập sách NNĐH: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh)

- Chế bản cuốn Làng Tường Xá (Thái Kim Đỉnh)

Thứ 7, ngày 27/10/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 28/10/2018

 

Nghỉ