TUẦN 18 (NĂM HỌC 2020-2021)

Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021

 

Thứ 2, ngày 04/01/2021

  • Tiếp tục nhận bản thảo giáo trình từ các tác giả

Thứ 3, ngày 05/01/2021

 

  • Biên tập, chế bản các bản thảo đã giáo trình nghiệm thu (Điền kinh II)
  • Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chuyển phát sách Nhà nước đặt hàng 2020

Thứ 4, ngày 06/01/2021

 

- Rà soát, điều chỉnh quy trình xuất bản giáo trình theo tiêu chuẩn ISO9001-2015

- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chuyển phát sách Nhà nước đặt hàng 2020

Thứ 5, ngày 07/01/2021

 

 

9g00: Nghiệm thu bản thảo GT Các quá trình và thiết bị cơ học trong Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm (do TS Nguyễn Tân Thành làm chủ biên)

Thứ 6, ngày 08/01/2021

 

  • Biên tập, chế bản sách liên kết (Hoa tím bên dòng sông Nậm Mộ)

Thứ 7, ngày 09/01/2021

 

 

 

Chủ nhật, ngày 10/01/2021