LỊCH TUẦN 20

Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 21/01/2017

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thứ 2, ngày 16/01/2017

8g00: Hội nghị Tổng kết công tác xuất bản năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đ/c Quảng tham dự);

- Biên tập sơ bộ cuốn Hình học sơ cấp và Lịch sử Toán (TS. Nguyễn Chiến Thắng)

- Đọc duyệt, sửa bản in Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý… (TS Trần Thế Lưu)

- Hoàn thiện danh mục giáo trình đăng ký xuất bản 2017 (gửi P Đào tạo, ĐT SĐH)

Thứ 3, ngày 17/01/2017

 

8g00 - Tham dự Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO (cả ngày; đ/c Dũng tại Nhà A4, đ/c Quảng tại Hội trường A);

- Biên tập cuốn Kỷ niệm văn chương (Hồ Phi Phục, tái bản, có bổ sung);

- Đăng ký xuất bản tháng 1,2 năm 2017 (10 cuốn đã được duyệt 2016).

Thứ 4, ngày 18/01/2017

 

- Dọc duyệt, sửa bản in cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường;

- Gửi Nhà in cuốn Một số vấn đề cải cách mở của Trung Quốc;

- Đọc duyệt, sửa bản in cuốn Giáo trình Kết cấu gạch đá (TS Nguyễn Thanh Hưng)

Thứ 5, ngày 19/01/2017

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Hình học sơ cấp và Lịch sử Toán;

- Làm thủ tục phát hành các cuốn đã in (nộp lưu chiểu, QĐ phát hành 4 cuốn);

- Quyết toán tài chính các sách đặt hàng nhà nước đã hoàn thành.

Thứ 6, ngày 20/01/2017

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Hình học sơ cấp và Lịch sử Toán;

- Xử lý phản hồi về danh mục giáo trình đăng ký 2017 (từ Phòng ĐT và ĐT SĐH)

Thứ 7, ngày 21/01/2017

 

7g30: Học nghị quyết 4 (Khóa XII) tại Hội trường (đ/c Dũng, đ/c Quảng: cả ngày)