Lịch tuần 37

(Từ ngày 15-19/5/2017)

Thứ 2, ngày 15/5/2017

- Thanh lý Hợp đồng phát hành sách Nhà nước đặt hàng 2016 tại bưu điện Phượng Hoàng

- Đọc duyệt cuốn nhìn lại một số vấn đề của Lý luận phê bình văn học hiện đại – Lê Văn Dương

Thứ 3, ngày 16/5/2017

 

- Chế bản, đọc duyệt cuốn Lịch sử Tư tưởng XHCN – Vũ Thị Phương Lê – Đinh Thế Định

- Biên tập cuốn chùa cổ Hà Tĩnh – Thái Kim Đỉnh

Thứ 4, ngày 17/3/2017

 

- Sửa bản in, đọc duyệt cuốn Quản trị tài chính doanh nghiệp – Lê Thành Cương

- Làm các thủ tục thanh toán hỗ trợ xuất bản giáo trình

Thứ 5, ngày 18/3/2017

 

- Làm các thủ tục phát hành, thanh toán các cuốn sách đã xuất bản

- Nhận từ nhà in cuốn Giáo trình Giải tích của Đinh Huy Hoàng

Thứ 6, ngày 19/3/2017

 

- Biên tập cuốn Thí nghiệm trong dạy học vật lý – Nguyễn Thị Nhị - Hà Văn Hùng

- Sửa bản in, đọc duyệt cuốn Hóa dược, dược lý học – Nguyễn Thị Quỳnh Giang