1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Thông báo - Văn bản

Đăng ký xuất bản sách Nhà nước đặt hàng 2020
03/04/2019
Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để đăng ký biên soạn, xuất bản các sách có nội dung phù hợp với các lĩnh vực Nhà nước đặt hàng năm 2020
Luật xuất bản 2012
14:42 06/12/2016
Toàn văn Luật xuất bản 2012 và Nghị định 19t5/2013 hướng dẫn thi hành Luật xuất bản
Điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình 2016, 2017
14:25 06/12/2016
Thông báo của Nhà trường về điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình đã đăng ký cho năm 2016, 2017
Quy trình xuất bản sách
14:55 24/07/2015
Quy định về công tác xuất bản (ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-ĐHV ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855269     Fax: (0238)3855269 Email: nxbdhv@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Đinh Trí Dũng - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.