1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ năm, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Thông báo - Văn bản

Quy định về xuất bản giáo trình, tài liệu học tập
02/07/2018
Ngày 22/6/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký quyết định số 533/QĐ-ĐHV ban hành Quy định về việc biên soạn, nghiệm thu, xuất bản, phát hành, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập và quản lý tài chính trong hoạt động xuất bản giáo trình, tài liệu học tập, sách liên kết của Nhà trường. Nhà xuất bản Đại học Vinh xin giới thiệu toàn văn Quy định kèm theo Quyết định này.
Điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình 2016, 2017
14:25 06/12/2016
Thông báo của Nhà trường về điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình đã đăng ký cho năm 2016, 2017
Quy trình xuất bản sách
14:55 24/07/2015
Quy định về công tác xuất bản (ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-ĐHV ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855269     Fax: (0238)3855269 Email: nxbdhv@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Đinh Trí Dũng - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.