Giáo trình gồm 220 trang, chia thành 6 chương. Đầu mỗi chương nêu rõ mục tiêu cần đạt được của học viên khi học; Sau mỗi chương đều có hệ thống các bài tập, giúp người học khắc sâu hơn những kiến thức lý thuyết tương ứng trong chương đó.
Bằng cách trình bày các vấn đề phức tạp của Đại số giao hoán theo lối viết đơn giản, súc tích nhất có thể, các tác giả hy vọng cuốn giáo trình sẽ hỗ trợ cho các học viên, sinh viên trong việc tiếp thu các kiến thức cơ bản về Đại số giao hoán. Đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người quan tâm. 

 

Xem thêm