Thứ ba, ngày 22 tháng 8 năm 2017

Thông báo - Văn bản

Đăng kỳ sách theo chủ đề Nhà nước đặt hàng năm 20178 và giai đoạn 2018-2020
14/08/2017
Nhà trường yêu cầu trường các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên trong đơn vị đăng ký viết sách do Nhà nước đặt hàng năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 theo các chủ đề cụ thể trong danh mục đính kèm.
Phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2017
11:07 28/02/2017
Hiệu trưởng Nhà trường vừa phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2017. Danh mục này thay thế cho phần danh mục đã được phê duyệt năm 2017 trong Quyết định số...
Quy định về cấu trúc, thể thức trình bày giáo trình
10:50 28/02/2017
Cấu trúc, thể thức trình bày, cách sắp xếp tài liệu tham khảo, cách viết hoa v.v...trong bản thảo giáo trình và tài liệu học tập khác được quy định cụ thể
Thông báo yêu cầu kiểm tra danh mục giáo trình
16:15 05/01/2017
Nhà trường yêu cầu trưởng các khoa đào tạo, các tác giả kiểm tra đối chiếu danh mục giáo trình đăng ký xuất bản 2017 của đơn vị mình. Nếu có sai sót thì phản ảnh ngay về Trường...
Luật xuất bản 2012
14:42 06/12/2016
Toàn văn Luật xuất bản 2012 và Nghị định 19t5/2013 hướng dẫn thi hành Luật xuất bản
Điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình 2016, 2017
14:25 06/12/2016
Thông báo của Nhà trường về điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình đã đăng ký cho năm 2016, 2017
Quy trình xuất bản sách
14:55 24/07/2015
Quy định về công tác xuất bản (ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-ĐHV ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855269     Fax: (038)3855269 Email: nxbdhv@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Đinh Trí Dũng - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.