Thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017

Thông báo - Văn bản

Thông báo yêu cầu kiểm tra danh mục giáo trình
05/01/2017
Nhà trường yêu cầu trưởng các khoa đào tạo, các tác giả kiểm tra đối chiếu danh mục giáo trình đăng ký xuất bản 2017 của đơn vị mình. Nếu có sai sót thì phản ảnh ngay về Trường trước ngày 15/1/2017 để điều chỉnh trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện./
Luật xuất bản 2012
14:42 06/12/2016
Toàn văn Luật xuất bản 2012 và Nghị định 19t5/2013 hướng dẫn thi hành Luật xuất bản
Điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình 2016, 2017
14:25 06/12/2016
Thông báo của Nhà trường về điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình đã đăng ký cho năm 2016, 2017
Quy trình xuất bản sách
14:55 24/07/2015
Quy định về công tác xuất bản (ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-ĐHV ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855269     Fax: (038)3855269 Email: nxbdhv@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Đinh Trí Dũng - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.