Thứ hai, ngày 22 tháng 1 năm 2018

Thông báo - Văn bản

Quyết định ban hành Quy định về công tác biên soạn, xuất bản
01/09/2017
Số 1221/QĐ-ĐHV ngày 10 tháng 10 năm 2016 cùa Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Ban hành Quy định về công tác biên soạn, xuất bản, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập và quản lý tài chính trong việc xuất bản giáo trình, tài liệu học tập, sách liên kết của Trường Đại học Vinh
Yêu cầu rà soát, điều chỉnh, bổ sung giáo trình xuất bản 2017
14:23 01/09/2017
Do chương trình đào tạo đại học chính quy từ khóa 58 có thay đổi, Nhà trường yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra để điều chỉnh, bổ sung giáo trình cho phù hợp với các môn học mới,...
Đăng kỳ sách theo chủ đề Nhà nước đặt hàng năm 20178 và giai đoạn 2018-2020
08:50 14/08/2017
Nhà trường yêu cầu trường các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên trong đơn vị đăng ký viết sách do Nhà nước đặt hàng năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 theo các chủ đề cụ thể...
Phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2017
11:07 28/02/2017
Hiệu trưởng Nhà trường vừa phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2017. Danh mục này thay thế cho phần danh mục đã được phê duyệt năm 2017 trong Quyết định số...
Quy định về cấu trúc, thể thức trình bày giáo trình
10:50 28/02/2017
Cấu trúc, thể thức trình bày, cách sắp xếp tài liệu tham khảo, cách viết hoa v.v...trong bản thảo giáo trình và tài liệu học tập khác được quy định cụ thể
Thông báo yêu cầu kiểm tra danh mục giáo trình 2017
16:15 05/01/2017
Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị đào tạo chỉ đạo rà soát danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2017 của đơn vị mình.
Luật xuất bản 2012
14:42 06/12/2016
Toàn văn Luật xuất bản 2012 và Nghị định 19t5/2013 hướng dẫn thi hành Luật xuất bản
Điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình 2016, 2017
14:25 06/12/2016
Thông báo của Nhà trường về điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình đã đăng ký cho năm 2016, 2017
Quy trình xuất bản sách
14:55 24/07/2015
Quy định về công tác xuất bản (ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-ĐHV ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855269     Fax: (038)3855269 Email: nxbdhv@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Đinh Trí Dũng - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.