1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Thông báo - Văn bản

Phê duyệt Kế hoạch xuất bản giáo trình năm học 2019-2020
23/10/2019
Danh mục giáo trình do cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh đăng ký biên soạn đã được Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện. Đề nghị các trưởng đơn vị (khoa, viện) đôn đốc các chủ biên gấp rút hoàn thiện bản thào để làm thủ tục xuất bản theo đúng kê hoạch.
Đăng ký xuất bản sách Nhà nước đặt hàng 2020
17:01 03/04/2019
Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để đăng ký biên soạn, xuất bản các sách có nội dung phù hợp với các lĩnh vực Nhà nước...
Quy định về xuất bản giáo trình, tài liệu học tập
09:04 02/07/2018
Ngày 22/6/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký quyết định số 533/QĐ-ĐHV ban hành Quy định về việc biên soạn, nghiệm thu, xuất bản, phát hành, sử dụng giáo trình, tài liệu...
Quyết định phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2018
17:09 06/06/2018
Hiệu trưởng Nhà trường vừa ký quyết định số 444/QĐ-ĐHV phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2018 của các đơn vị trong toàn trường.
Yêu cầu điều chỉnh, bổ sung danh mục giáo trình đăng ký xuất bản 2018
09:24 10/05/2018
Yêu cầu trưởng các đơn vị chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung thay thế các giáo trình đã đăng ký xuất bản năm 2018 bằng các giáo trình mới phù hợp với Chương trình đào tạo theo...
Quyết định ban hành Quy định về công tác biên soạn, xuất bản
16:20 01/09/2017
Số 1221/QĐ-ĐHV ngày 10 tháng 10 năm 2016 cùa Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Ban hành Quy định về công tác biên soạn, xuất bản, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập và quản lý tài...
Yêu cầu rà soát, điều chỉnh, bổ sung giáo trình xuất bản 2017
14:23 01/09/2017
Do chương trình đào tạo đại học chính quy từ khóa 58 có thay đổi, Nhà trường yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra để điều chỉnh, bổ sung giáo trình cho phù hợp với các môn học mới,...
Đăng kỳ sách theo chủ đề Nhà nước đặt hàng năm 2017 và giai đoạn 2018-2020
08:50 14/08/2017
Nhà trường yêu cầu trường các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên trong đơn vị đăng ký viết sách do Nhà nước đặt hàng năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 theo các chủ đề cụ thể...
Phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2017
11:07 28/02/2017
Hiệu trưởng Nhà trường vừa phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2017. Danh mục này thay thế cho phần danh mục đã được phê duyệt năm 2017 trong Quyết định số...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855269     Fax: (0238)3855269 Email: nxbdhv@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng  - Phó Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.