Nội dung của giáo trình đề cập đến việc sử dụng thí nghiệm và các phương tiện dạy học trong dạy học vật lý, đồng thời đề xuất kết hợp sử dụng thí nghiệm với các phương tiện hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở trường phổ thông.
Giáo trình được phân thành 3 chương: Chương 1 trình bày các vấn đề chung về thí nghiệm vật lý và thí nghiệm trong dạy học vật lý; Chương 2 đề cập tới việc sử dụng phối hợp thí nghiệm và phương tiện nghe nhìn trong dạy học vật lý; Chương 3 trình bày về thí nghiệm tự làm trong dạy học vật lý. Ở chương này đề cập tới khái niệm, quy trình, phương án sử dụng thí nghiệm tự làm trong dạy học vật lý.

Với cách trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề vận dụng các thí nghiệm vào giảng dạy vật lý phổ thông, tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu học tập, nghiên cứu của học viên cao học và NCS ngành LL&PPGD Vật lý, trong bối cảnh tài liệu dành cho đào tạo sau đại học còn khá ít ỏi hiện nay.

Nhà xuất bản Đại học Vinh xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !

Xem thêm