TUẦN 42 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

 

Thứ 2, ngày 17/6/2019

- 8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu, thẩm định giáo trình (Kết cấu nhà bê tông cốt thép)

Thứ 3, ngày 18/6/2019

 

- Đọc duyệt, sửa bản in GT Sinh lý học thực vật ( PGS. TS Mai văn Chung)

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu Cơ sở quản lý tài nguyên và môi trường

Thứ 4, ngày 19/6/2019

 

- Làm hợp đồng xuất bản sách với các tác giả

- Sửa bản in GT Công nghệ môi trường (TS Hoàng Vĩnh Phú chủ biên)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu các sách đã in xong

Thứ 5, ngày 20/6/2019

 

- Đăng ký tên XBP với Cục XBIPH (tháng 6/2019, đợt 2)

- Chuyển các bản thảo đã có quyết định xuất bản đến cơ sở in (GT Toán cho TDTT, Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ, Công nghệ môi trường)

Thứ 6, ngày 21/6/2019

 

- Sửa bản in cuốn Lịch sử Việt nam cổ - trung đại (PGS Nguyễn Quang Hồng cb)

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giáo trình

Thứ 7, ngày 22/6/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 23/6/2019