TUẦN 16 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

 

Thứ 2, ngày 17/12/2018

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Chế bản cuốn Phượng Dương Nguyễn tông thế phả (dòng họ Nguyễn Huy ở huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh)

14g: Nghiệm thu giáo trình “Từ Hán Việt” (PGS Hoàng Trọng Canh)

Thứ 3, ngày 18/12/2018

 

- Tiếp nhận bản thảo giáo trình, hướng dẫn thủ tục nghiệm thu cho các tác giả

- Sửa bản in , hoàn thiện cuốn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh, sách NNĐH 2018)

Thứ 4, ngày 19/12/2018

 

- Tiếp tục làm hồ sơ nghiệm thu, thẩm định sách NNĐH năm2018

- Làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đã có đủ hồ sơ (“Quan hệ quốc tế tại Đông Á” của TS Nguyễn Hữu Quyết, khoa SP Ngoại ngữ)

Thứ 5, ngày 20/12/2018

 

- Tiếp tục biên tập giáo trình “Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lí” (PGS TS Phạm Thị Phú - Chương 2)

Thứ 6, ngày 21/12/2018

 

- Chế bản cuốn Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về biên giới, hải đảo Việt Nam của dòng họ Nguyễn Huy (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)

Thứ 7, ngày 22/12/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 23/12/2018

 

Nghỉ