TUẦN 2 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018

 

Thứ 2, ngày 17/9/2018

- Giao ban đơn vị đầu tuần 3

- Nhận từ nhà in cuốn Con đường và thảm cỏ (Xuân Chuẩn)

Thứ 3, ngày 18/9/2018

 

- Đọc duyệt cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Đài (Hà Tĩnh)

- Làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đủ hồ sơ

- Biên tập cuốn Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh)

Thứ 4, ngày 19/9/2018

 

- Chế bản cuốn GT Tổng hợp hữu cơ (Đậu Xuân Đức)

- Đọc sơ duyệt cuốn Giáo trình Giải tích 2 (Đinh Huy Hoàng)

- Biên tập cuốn Giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

Thứ 5, ngày 20/9/2018

 

- Đọc duyệt Giáo trình Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH (N.T.Trang Thanh)

- Chế bản cuốn Giáo trình Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh)

Thứ 6, ngày 21/9/2018

 

- Đọc duyệt cuốn Tiểu luận thơ Hồ Chí Minh (Trần Hữu Dinh)

- Đọc sơ duyệt Giáo trình Thể dục (Nguyễn Mạnh Hùng)

Thứ 7, ngày 22/9/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 23/9/2018

 

Nghỉ