TUẦN 45 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019

 

Thứ 2, ngày 08/7/2019

- 8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giáo trình (Kỹ thuật điện, điện tử, TS Đặng Thái Sơn, TS Trịnh Ngọc Hoàng, Viện KTCN đồng chủ biên)

Thứ 3, ngày 09/7/2019

 

- Đọc duyệt, sửa bản in GT Sinh lý học thực vật ( PGS. TS Mai văn Chung)

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giáo trình Cơ sở quản lý tài nguyên và môi trường (TS Trần Thị Tuyến, Viện NN-TN chủ biên)

Thứ 4, ngày 10/7/2019

 

- Làm hợp đồng xuất bản sách với các tác giả

- Chuyển các bản thảo đã có quyết định xuất bản đến cơ sở in (GT Toán cho TDTT, Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ)

Thứ 5, ngày 11/7/2019

 

8g15: Hội nghị Giao ban cơ quan tại Hội trường A (các đ/c Dũng, Quảng, Tú)

- Chuyển các bản thảo đã có quyết định xuất bản đến cơ sở in (Công nghệ môi trường)

- Biên tập các bản thảo đã được sửa chữa, bổ sung (Hệ thống thông tin địa lý – GIS)

Thứ 6, ngày 12/7/2019

 

- Chuyển bản thảo đã có quyết định xuất bản đến cơ sở in (Lịch sử Việt nam cổ - trung đại (PGS Nguyễn Quang Hồng chủ biên)

Thứ 7, ngày 13/7/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 14/7/2019