TUẦN 6 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 23/9/2018 đến ngày 29/9/2018

 

Thứ 2, ngày 23/9/2019

8g00: Khai mạc Hội thảo Quốc tế về Quang học đương đại (Hội trường A)

13g45: Giao ban đơn vị đầu tuần

Chế bản cuốn Giáo trình Thực vật học

Thứ 3, ngày 24/9/2019

 

Biên tập cuốn Những phát hiện tiền cổ ở Hà Tĩnh của Bảo tàng Hà Tĩnh

15g30: Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình Giải tích số (Nguyễn Trung Hòa cb)

Đọc duyệt cuốn Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử

Thứ 4, ngày 25/9/2019

 

- Chế bản sau biên tập: Quy hoạch bảo vệ môi trường (TS. Võ Thành Vinh chủ biên)

- Chế bản cuốn Giai thoại (Đặng Lưu), “Khoa Văn về lại” (PGS TS Phan Huy Dũng)

- Làm thủ tục lưu chiểu, phát hành các cuốn đã in (Giáo trình Luật hình sự Việt nam của TS Lưu Hoài Bảo chủ biên)

Thứ 5, ngày 26/9/2019

 

- Kiểm tra việc quản lí và sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc (tầng 2 Nhà điều hành - đ/c Quảng)

- Sửa bản thảo: Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và ứng dụng trong địa lý (TS. Lương Thị Thành Vinh chủ biên).

Thứ 6, ngày 27/9/2019

 

- Chế bản sau biên tập: Giáo trình Tài chính kế toán (TS. Đường Thị Quỳnh Liên)

- Biên tập sách NNĐH Kỹ thuật sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm thảo mộc trừ sâu hại rau (Thái Thị Ngọc Lam chủ biên)

Thứ 7, ngày 28/9/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 29/9/2019