TUẦN 7 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 30/9/2018 đến ngày 06/10/2018

 

Thứ 2, ngày 30/9/2019

8g00: Giao ban đơn vị đầu tuần

Biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, …)

Thứ 3, ngày 01/10/2019

 

- Chế bản cuốn Những phát hiện tiền cổ ở Hà Tĩnh của Bảo tàng Hà Tĩnh

- Tiếp tục biên tập sách NNĐH 2019 (Trợ giúp pháp lý cho người nghèo,…)

- Biên tập cuốn GIS và ứng dụng trong địa lý (TS. Lương TT Vinh chủ biên)

Thứ 4, ngày 02/10/2019

 

- Chế bản cuốn Những phát hiện tiền cổ ở Hà Tĩnh của Bảo tàng Hà Tĩnh (tiếp tục)

- Biên tập cuốn GIS và ứng dụng trong địa lý (TS. Lương TT Vinh chủ biên)

Thứ 5, ngày 03/10/2019

 

8g00: Họp Giao ban cơ quan phiên tháng 10/2019 (BGĐ: Đ/c Hiếu, đ/c Quảng)

- Chế bản cuốn GIS và ứng dụng trong địa lý (TS. Lương Thị Thành Vinh chủ biên).

Thứ 6, ngày 04/10/2019

 

- Sửa bản in cuốn Giáo trình Tài chính kế toán (TS. Đường Thị Quỳnh Liên)

- Biên tập sách NNĐH Kỹ thuật sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm thảo mộc trừ sâu hại rau (Thái Thị Ngọc Lam chủ biên)

Thứ 7, ngày 05/10/2019

 

Chủ nhật, ngày 06/10/2019