TUẦN 8 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 13/10/2018

 

Thứ 2, ngày 07/9/2019

Đ/c Hiếu đi học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ xuất bản từ ngày 07-14/10/2019 tại Hà Nội

- Biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Những khác biệt về đặc điểm tự nhiên và nhân văn giữa Nghệ An và Hà Tĩnh trong xứ Nghệ)

- Sửa bản in Giáo trình Kế toán tài chính (Đường Thị Quỳnh Liên chủ biên)

Thứ 3, ngày 08/10/2019

 

- Đọc duyệt cuốn Những phát hiện tiền cổ ở Hà Tĩnh của Bảo tàng Hà Tĩnh

- Chế bản cuốn Như đồng bạc lẻ (Đạm Quỳnh Ngọc, sách LKXB)

- Biên tập sách NNĐH 2019 (Hỗ trợ pháp lý cho người nghèo)

Thứ 4, ngày 09/10/2019

 

- Chế bản cuốn Giáo trình GIS và ứng dụng trong địa lý (Lương TT Vinh chủ biên)

- Sửa bản in sau chế bản Những phát hiện tiền cổ ở Hà Tĩnh (Bảo tàng Hà Tĩnh)

Thứ 5, ngày 10/10/2019

 

- Biên tập sách NNĐH 2019 (Hỗ trợ pháp lý cho người nghèo)

- Chế bản cuốn Giáo trình GIS và ứng dụng trong địa lý (tiếp tục).

Thứ 6, ngày 11/10/2019

 

- Đọc duyệt cuốn Giáo trình Tài chính kế toán (TS. Đường Thị Quỳnh Liên)

- Chế bản sách NNĐH Kỹ thuật sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm thảo mộc trừ sâu hại rau (Thái Thị Ngọc Lam chủ biên)

Thứ 7, ngày 12/10/2019

 

Chủ nhật, ngày 13/10/2019