TUẦN 9 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 14/10/2018 đến ngày 20/10/2018

 

Thứ 2, ngày 14/10/2019

8g15 Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Sản xuất và sử dụng chế phẩm phòng trừ sâu hại từ thảo mộc)

- Nhận sách từ nhà in Giáo trình Kế toán tài chính (Đường Thị Quỳnh Liên chủ biên)

Thứ 3, ngày 15/10/2019

 

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu các cuốn sách đã in (Tin học ứng dụng của TS Trần Xuân Sang, Kế toán tài chính của Đường Thị Quỳnh Liên)

- Sửa bản in cuốn Như đồng bạc lẻ (Đạm Quỳnh Ngọc, sách LKXB)

Thứ 4, ngày 16/10/2019

 

- Đọc duyệt cuốn Giáo trình GIS và ứng dụng trong địa lý (Lương TT Vinh c/b)

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Thần thoại về Mặt trời)

- Chuyển bản thảo đến nhà in Những phát hiện tiền cổ ở Hà Tĩnh (Bảo tàng Hà Tĩnh)

Thứ 5, ngày 17/10/2019

 

- Tiếp tục biên tập sách NNĐH 2019 (Hỗ trợ pháp lý cho người nghèo)

- Đọc duyệt cuốn Giáo trình GIS và ứng dụng trong địa lý.

Thứ 6, ngày 18/10/2019

 

- Chế bản sách NNĐH 2019 (Sản xuất và sử dụng chế phẩm trừ sâu hại từ thảo mộc

- Tiếp tục biên tập sách NNĐH 2019 (Thần thoại về Mặt trời)

Thứ 7, ngày 19/10/2019

 

Chủ nhật, ngày 20/10/2019