TUẦN 1 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 02/9/2018 đến ngày 08/9/2018

 

Thứ 2, ngày 02/9/2019

Nghỉ lễ 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9

Thứ 3, ngày 03/9/2019

 

- Giao ban công tác đầu tuần; Phân công nhiệm vụ nhà xuất bản

15g30: Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình Giải tích số (Nguyễn Trung Hòa cb)

- Biên tập các cuốn Giai thoại (Đặng Lưu), “Khoa Văn về lại” (Phan Huy Dũng)

Thứ 4, ngày 04/9/2019

 

- Chế bản sau biên tập: Quy hoạch bảo vệ môi trường (TS. Võ Thành Vinh chủ biên)

- Chế bản cuốn Giai thoại (Đặng Lưu), “Khoa Văn về lại” (PGS TS Phan Huy Dũng)

- Làm thủ tục lưu chiểu, phát hành các cuốn đã in (Giáo trình Luật hình sự Việt nam của TS Lưu Hoài Bảo chủ biên)

Thứ 5, ngày 05/9/2019

 

8g00: Họp Giao ban cơ quan phiên tháng 9/2019 (BGĐ: Đ/c Hiếu, đ/c Quảng)

- Chế bản bản thảo sau biên tập: Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và ứng dụng trong địa lý (TS. Lương Thị Thành Vinh chủ biên).

Thứ 6, ngày 06/9/2019

 

- Chế bản sau biên tập: Giáo trình Tài chính kế toán (TS. Đường Thị Quỳnh Liên)

- Biên tập sách NNĐH Kỹ thuật sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm thảo mộc trừ sâu hại rau (Thái Thị Ngọc Lam chủ biên)

Thứ 7, ngày 07/9/2019

 

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2019 – 2020 (đ/c Quảng dự)

Chủ nhật, ngày 08/9/2019