TUẦN 10 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 21/10/2018 đến ngày 27/10/2018

 

Thứ 2, ngày 21/10/2019

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Hỗ trợ pháp lý cho người nghèo)

- Đọc duyệt Giáo trình Số (TS Nguyễn Trung Hòa chủ biên)

Thứ 3, ngày 22/10/2019

 

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Những khác biệt về đặc điểm tự nhiên và nhân văn giữa Nghệ An và Hà Tĩnh trong Xứ Nghệ)

- Đọc duyệt cuốn Như đồng bạc lẻ (Đạm Quỳnh Ngọc, sách LKXB)

- Biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS Nguyễn Đình Thước c/b)

Thứ 4, ngày 23/10/2019

 

- Chế bản cuốn Giáo trình GIS và ứng dụng trong địa lý (Lương TT Vinh c/b)

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Hỗ trợ pháp lý cho người nghèo)

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Những khác biệt về đặc điểm tự nhiên và nhân văn giữa Nghệ An và Hà Tĩnh trong Xứ Nghệ)

Thứ 5, ngày 24/10/2019

 

- Tiếp tục biên tập sách NNĐH 2019 (Hỗ trợ pháp lý cho người nghèo)

- Sửa bản in cuốn Giáo trình GIS và ứng dụng trong địa lý.

- Chuyển in Giáo trình Số (TS Nguyễn Trung Hòa chủ biên)

Thứ 6, ngày 25/10/2019

 

- Chế bản sách NNĐH 2019 (Sản xuất và sử dụng chế phẩm trừ sâu hại từ thảo mộc

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Những khác biệt về đặc điểm tự nhiên và nhân văn giữa Nghệ An và Hà Tĩnh trong Xứ Nghệ)

Thứ 7, ngày 26/10/2019


Tham dự Lớp đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ (Phòng họp T4 Nhà A1)

Chủ nhật, ngày 27/10/2019

 

Kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Sư phạm ngoại ngữ (Hội trường A)

Kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Giáo dục Thể chất (Hội trường Cơ sở 2)