TUẦN 11 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 28/10/2018 đến ngày 03/11/2018

 

Thứ 2, ngày 28/10/2019

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Những khác biệt về đặc điểm…)

- Nhận sách từ cơ sở in cuốn Giáo trình Số (TS Nguyễn Trung Hòa chủ biên)

Thứ 3, ngày 29/10/2019

 

- Tiếp tục biên tập giáo trình Thực vật học (TS guyễn Anh Dũng c/b)

- Sửa bản in cuốn Như đồng bạc lẻ (Đạm Quỳnh Ngọc, sách LKXB)

- Biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS Nguyễn Đình Thước c/b)

Thứ 4, ngày 30/10/2019

 

- Tham dự lớp Tập huấn về nghiệp vụ xuất bản ở Hà Nội (đ/c Quảng, 3 ngày)

- Chế bản cuốn Giáo trình GIS và ứng dụng trong địa lý (Lương TT Vinh c/b)

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Những khác biệt về đặc điểm tự nhiên và nhân văn giữa Nghệ An và Hà Tĩnh trong Xứ Nghệ)

Thứ 5, ngày 31/10/2019

 

- Tham dự lớp Tập huấn về nghiệp vụ xuất bản ở Hà Nội (đ/c Quảng, 3 ngày)

- Sửa bản in cuốn Giáo trình GIS và ứng dụng trong địa lý.

Thứ 6, ngày 01/11/2019

 

- Chế bản sách NNĐH 2019 (Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, TS Đ.N. Thắng)

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Những khác biệt về đặc điểm tự nhiên và nhân văn giữa Nghệ An và Hà Tĩnh trong Xứ Nghệ)

Thứ 7, ngày 02/11/2019

 

Chủ nhật, ngày 03/11/2019