TUẦN 12 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 04/11/2018 đến ngày 10/11/2018

 

Thứ 2, ngày 04/11/2019

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Kỹ thuật sản xuất chế phẩm phòng trừ sâu hại từ thảo mộc)

- Chế bản sách liên kết xuất bản;

15g30: Họp rà soát công tác tháng 10/2019 (Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành)

Thứ 3, ngày 05/11/2019

 

- Chế bản bản thảo giáo trình Thực vật học (TS Nguyễn Anh Dũng, Lê Thị Thúy Hà)

- Nhận sách từ nhà in, cuốn Như đồng bạc lẻ (Đạm Quỳnh Ngọc, sách LKXB)

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS N.Đ Thước c/b)

Thứ 4, ngày 06/11/2019

 

Từ ngày 04-09/11/2019, đ/c Quảng tham dự Hội nghị quốc tế về Khoa học vật liệu và Ứng dụng (IWNA 2019) tại Phan Thiết

- Biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng)

Thứ 5, ngày 07/11/2019

 

8g00: Giao ban cơ quan tháng 11/2019 (đ/c/ Hiếu tham dự)

- Chuyển in cuốn Giáo trình GIS và ứng dụng trong địa lý

- Tiếp tục biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng)

Thứ 6, ngày 08/11/2019

 

- Sửa bản in cuốn GT Thực vật học (TS Nguyễn Anh Dũng, Lê Thị Thúy Hà)

- Biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Đô thị Vinh từ 1804 đến 1974)

Thứ 7, ngày 09/11/2019

 

Chủ nhật, ngày 10/11/2019