TUẦN 13 (NĂM HỌC 2020-2021)

Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

 

Thứ 2, ngày 30/11/2020

8g00: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Nhận bản thảo giáo trình

Thứ 3, ngày 01/12/2020

 

- Tiếp tục đọc tra soát bản thảo sách giáo khoa của các đơn vị liên kết

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu các bản sách đã in (Lịch sử thế giới cận đại, PGS Phạm Ngọc Tân c/b)

- Sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy định về xuất bản của Trường ĐH Vinh

Thứ 4, ngày 02/12/2020

 

- Làm thủ tục phát hành các sách đã có xác nhận lưu chiểu (Hình học đại số, Nguyễn Thị Ngọc Diệp làm c/b)

- Tiếp tục biên tập, chế bản các bản thảo giáo trình (Giáo trình Quản trị nhân lực, TS Hồ Thị Diệu Ánh làm c/b)

Thứ 5, ngày 03/12/2020

 

 

8g00: Họp giao ban cơ quan tháng 12/2020

- Đọc duyệt bản thảo sau chế bản GT Điền kinh 2 (TS Nguyễn Trí Lục làm c/b)

- Đọc duyệt bản thảo GT Sinh lý học TDTT (PGS Hoàng Thị Ái Khuê làm c/b)

Thứ 6, ngày 04/12/2020

 

- Làm thủ tục đăng ký thẩm định sách giáo khoa (phối hợp với các đ/v liên kết)

- Làm thủ tục đăng ký xuất bản phẩm đợt 1 tháng 12/2020

Thứ 7, ngày 05/12/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 06/12/2020