TUẦN 14 (NĂM HỌC 2020-2021)

Từ ngày 07/11/2020 đến ngày 13/12/2020

 

Thứ 2, ngày 07/11/2020

8g30: Họp các trưởng đơn vị hành chính về Xây dựng quy trình quản lý nhà trường theo ISO.

  • Nhận bản thảo giáo trình từ các tác giả

Thứ 3, ngày 08/12/2020

 

- Rà soát hệ thống văn bản của NXB để chuẩn bị xây dựng quy trình quản lý xuất bản

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục Xuất bản, In và Phát hành

Thứ 4, ngày 09/12/2020

 

- Rà soát, sửa bản in sách NNĐH 2020 (Nguyễn Văn Đại)

- Biên tập sơ bộ bản thảo giáo trình Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất (PGS TS Lê Văn Thành làm chủ biên)

Thứ 5, ngày 10/12/2020

 

 

- Đọc duyệt bản thảo sau chế bản GT Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT (TS Nguyễn Ngọc Việt làm chủ biên)

- Làm thủ tục đăng ký thẩm định sách giáo khoa (phối hợp với các đ/v liên kết)

Thứ 6, ngày 11/12/2020

 

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo giáo trình đủ hồ sơ

- Tiếp tục biên tập, chế bản các bản thảo sách liên kết

Thứ 7, ngày 12/12/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 13/12/2020