TUẦN 16 (NĂM HỌC 2020-2021)

Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020

 

Thứ 2, ngày 21/12/2020

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

  • Tiếp tục nhận bản thảo giáo trình từ các tác giả

Thứ 3, ngày 22/12/2020

 

- Rà soát các hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng 2020

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục Xuất bản, In và Phát hành

Thứ 4, ngày 23/12/2020

 

- Thẩm định hồ sơ đăng ký nghiệm thu giáo trình

14g00: Nghiệm thu bản thảo giáo trình Kiểm toán căn bản (TS Đặng Thúy Anh c/biên)

15g30: Nghiệm thu bản thảo GT Các quá trình và thiết bị cơ học trong công nghệ sinh học,công nghệ môi trường do TS Nguyễn Tân Thành làm chủ biên, HOÃN)

Thứ 5, ngày 24/12/2020

 

 

- Biên tập sau nghiệm thu bản thảo GT Tin học ứng dụng trong Hóa học (do PGS Nguyễn Xuân Dũng làm chủ biên)

 

Thứ 6, ngày 25/12/2020

 

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo giáo trình đủ hồ sơ

- Tiếp tục biên tập, chế bản các bản thảo sách liên kết

Thứ 7, ngày 26/12/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 27/12/2020