TUẦN 19 (NĂM HỌC 2020-2021)

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

 

Thứ 2, ngày 11/01/2021

  • Tiếp tục nhận bản thảo giáo trình từ các tác giả

Thứ 3, ngày 12/01/2021

 

- 8g00: Nghiệm thu giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê - TS Nguyễn Thị Thế c/b)

- 9g30: Nghiệm thu giáo trình Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất (PGS TS Lê Văn Thành c/b);

- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các giáo trình đã xuất bản

Thứ 4, ngày 13/01/2021

 

- Đọc sơ duyệt bản thảo giáo trình ĐKXB năm học 2020-2021 (GT Lý luận và phương pháp dạy học giáo dục thể chất, TS Võ Văn Đăng c/b)

- Làm các hợp đồng xuất bản sách liên kết

Thứ 5, ngày 14/01/2021

 

 

- Sửa bản in sau khi biên tập Giáo trình Quản trị nhân lực - TS Hồ Thị Diệu Ánh c/b

- Sơ duyệt bản thảo giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh TS Nguyễn Thị Hạnh Duyên chủ biên)

Thứ 6, ngày 15/01/2021

 

- Đọc duyệt, chuyển in sách liên kết (Hoa tím bên dòng sông Nậm Mộ)

- Sửa bản in sau khi biên tập Giáo trình Quản trị nhân lực - TS Hồ Thị Diệu Ánh c/b

Thứ 7, ngày 16/01/2021

 

 

 

Chủ nhật, ngày 17/01/2021