TUẦN 21 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 06/12/2019 đến ngày 12/01/2020

 

Thứ 2, ngày 06/01/2019

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần;

- Làm hồ sơ thanh quyết toán sách NNĐH 2019 (Hợp đồng với tác giả, biên tập CM)

- Biên tập bản thảo GT Quy hoạch sử dụng đất (TS Phạm Vũ Chung chủ biên)

14h30: Tham dự buổi nói chuyện của đ/c Phan Thanh Bình (UVBCH TƯ Đảng UVUBTV Quốc hội) tại HT A (Quảng, Hiếu, Tú)

Thứ 3, ngày 07/01/2019

 

- Làm thủ tục lưu chiểu các sách, giáo trình đã in xong (Thực vật học,…)

- Thanh toán các sách, giáo trình đã hoàn thành xuất bản (GT Kỹ thuật điện, điện tử)

13g30: Họp tổng kết công tác Đảng 2019, triển khai công tác Đảng 2020 (HT A)

17g30: Giao lưu đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2019 (Nhà thi đấu)

Thứ 4, ngày 08/01/2020

 

- Tiếp tục biên tập GT Quy hoạch sử dụng đất (TS Phạm Vũ Chung chủ biên)

- Biên tập bản thảo GT Phân tích chính sách kinh tế - xã hội (TS Thái Thị Kim Oanh)

Thứ 5, ngày 09/01/2020

 

- 8g00 Họp giao ban cơ quan tháng 1/2020 tại phòng họp tầng 8

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo GT khi có đủ hồ sơ

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

Thứ 6, ngày 10/01/2020

 

- Sửa bản in bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS TS. NĐ Thước)

- Làm thủ tục tiếp nhận, nộp lưu chiểu sách NNĐH 2019 sau khi in xong

Thứ 7, ngày 11/01/2020

 

Chủ nhật, ngày 12/01/2020