TUẦN 23 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 20/01/2019 đến ngày 26/01/2020

 

Thứ 2, ngày 20/01/2019

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Thanh toán sách NNĐH 2019 (phối hợp với Phòng KHTC)

- Thanh toán kinh phí quản lý giáo trình, sách liên kết NXB 2019

Thứ 3, ngày 21/01/2019

 

- Sửa bản in bản thảo GT Quy hoạch sử dụng đất (TS Phạm Vũ Chung chủ biên)

- Tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu các bản thảo giáo trình (từ tác giả/chủ biên)

Thứ 4, ngày 22/01/2020

 

- Thu dọn, sắp xếp nơi làm việc;

- Niêm phong và bàn giao phòng làm việc cho bảo vệ

Thứ 5, ngày 23/01/2020

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TUẤT 2020

Thứ 6, ngày 24/01/2020

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TUẤT 2020

Thứ 7, ngày 25/01/2020

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TUẤT 2020

Chủ nhật, ngày 26/01/2020

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TUẤT 2020