TUẦN 32 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020

 

Thứ 2, ngày 23/3/2020

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp nhận, phân công đọc sơ duyệt bản thảo giáo trình 2020

Thứ 3, ngày 24/3/2020

 

- Đọc sơ duyệt bản thảo giáo trình (từ tác giả/chủ biên)

- Nhận từ nhà in GT Một số vận động và biến đổi của nhà nước đương đại (TS Đinh Ngọc Thắng chủ biên)

Thứ 4, ngày 25/3/2020

 

- Đọc duyệt bản thảo sách tham khảo Đa dạng hóa nguồn tài chính các trường đại học công lập… (TS Nguyễn Hoài Nam)

- Chế bản cuốn Giáo trình Ngôn ngữ học đối chiếu (Lê Đình Tường chủ biên)

Thứ 5, ngày 26/3/2020

 

- Tiếp tục chế bản cuốn Giáo trình Ngôn ngữ học đối chiếu (Lê Đình Tường chủ biên)

- Duyệt bản thảo sau nghiệm thu Giáo trình quản trị nhân lực (Hồ Thị Diệu Ánh c/b)

- Đọc duyệt bản thảo Giáo trình cơ sở quản lý tài nguyên và môi trường (Trần Thị Tuyến chủ biên)

Thứ 6, ngày 27/3/2020

 

- Làm hồ sơ nghiệm thu các giáo trình đã đủ điều kiện

- Làm các hợp đồng (biên tập sơ bộ, xuất bản,…)

Thứ 7, ngày 28/3/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 29/3/2020