LỊCH CÔNG TÁC NHÀ XUẤT BẢN

Tuần thứ 33 (từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020)

Thứ 2, ngày 30/3/2020

- Tiếp nhận bản thảo giáo trình của các tác giả đã đăng ý (online)

- Đọc duyệt, sửa bản in bản thảo GT Ngôn ngữ học đối chiếu (PGS Lê Đình Tường)

Thứ 3, ngày 31/3/2020

 

- Tiếp nhận bản thảo giáo trình các tác giả đã đăng ký (online - qua email)

- Đọc duyệt bản thảo GT Quy hoạch sử dụng đất đai (TS Phạm Vũ Chung)

- Biên tập nội dung bản thảo GT Quản trị nhân lực (TS Hồ Thị Diệu Ánh)

Thứ 4, ngày 01/4/2020

 

- Nhắc các tác giả đến hạn nộp bản thảo giáo trình đã được phê duyệt 2020 (theo QĐ Số 2880/QĐ-ĐHV ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Đại học Vinh)

- Tiếp nhận bản thảo sách NNĐH 2020 (online – qua email NXB)

Thứ 5, ngày 02/4/2020

 

 

NGHỈ LỄ : GIỖ TỔ 10/3

 

Thứ 6, ngày 03/4/2020

 

- Biên tập bản thảo GT Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT (Nguyễn Ngọc Việt)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu, phát hành các cuốn sách đã xuất bản.

Thứ 7, ngày 04/4/2020

 

 

Chủ nhật, ngày 05/4/2020