TUẦN 37 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019

 

Thứ 2, ngày 13/5/2019

- 8g30 Giao ban đơn vị đầu tuần

- Đọc duyệt, sửa bản in The envoy ship journeys to China (Nguyen Huy Oanh)

Thứ 3, ngày 14/5/2019

 

- Chuyển in cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Việt Xuyên (Thạch hà, Hà tĩnh)

- Tiếp tục sửa bản in cuốn The envoy ship journeys to China (Nguyen Huy Oanh)

- Chế bản cuốn Giáo trình Sinh lý học thực vật (Mai Văn Chung)

Thứ 4, ngày 15/5/2019

 

- Đọc duyệt Giáo trình Toán thống kê trong thể dục thể thao (Nguyễn Thị Thế)

- Tiếp tục chế bản cuốn Giáo trình Sinh lý học thực vật (Mai Văn Chung)

- Sửa bản in cuốn Đường luật tiếp vần (Nguyễn Lương Tú, sách LKXB)

Thứ 5, ngày 16/5/2019

 

- Tiếp tục chế bản cuốn Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ (Nguyễn Hoa Du)

- 14g00: Nghiệm thu giáo trình Kế toán tài chính (Đường Thị Quỳnh Liên chủ biên)

- Chế bản cuốn GT Thực hành NCKH trong Giáo dục toán học (Nguyễn Chiến Thắng)

Thứ 6, ngày 17/5/2019

 

- Sửa bản in cuốn GT Toán thống kê trong thể dục thể thao (Nguyễn Thị Thế)

- Tiếp tục chế bản cuốn Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ (Nguyễn Hoa Du)

- Đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình

Thứ 7, ngày 18/5/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 19/5/2019