TUẦN 38 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 29/3/2020

 

Thứ 2, ngày 11/5/2020

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Rà soát, chỉnh sửa Hợp đồng xuất bản sách với công ty VMB (với P. KHTC)

- Gửi in cuốn Địa chí huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

- Đọc duyệt cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Khang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Thứ 3, ngày 12/5/2020

 

- Đọc duyệt cuốn Tiểu sử các nhà vật lý (Hội VL Nghệ An)

- Chế bản cuốn Hoàng Hoa sứ trình đồ (Nguyễn Huy Oánh)

- Tiếp nhận bản thảo giáo trình 2020

Thứ 4, ngày 13/5/2020

 

- Biên tập cuốn Yên Thiều nhật trình (Nguyễn Huy Oánh)

- Gửi in cuốn Giáo trình Ngôn ngữ học đối chiếu (Lê Đình Tường chủ biên)

- Chế bản cuốn Lịch sử thị trấn Cẩm xuyên

Thứ 5, ngày 14/5/2020

 

- Biên tập cuốn Giáo trình quản trị nhân lực (Hồ Thị Diệu Ánh chủ biên)

- Làm hồ sơ, thủ tục nghiệm thu giáo trình

Thứ 6, ngày 15/5/2020

 

- Làm hồ sơ nghiệm thu các giáo trình đã đủ điều kiện

- Làm các hợp đồng (biên tập sơ bộ, xuất bản,…)

- Đăng ký tên các xuất bản phẩm (đợt 2, tháng 5/2020)

Thứ 7, ngày 16/5/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 17/5/2020