TUẦN 39 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

 

Thứ 2, ngày 03/6/2019

- 8g30 Giao ban đơn vị đầu tuần

- 14g00: Nghiệm thu giáo trình Kế toán tài chính (TS Đường Thị Quỳnh Liên cb)

- 15g00: Nghiệm thu giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam (PGS. TS Nguyễn Thị Trang Thanh cb)

Thứ 3, ngày 04/6/2019

 

- Chế bản cuốn Thực hành Phương pháp NCKH trong giáo dục Toán học (PGS. TS Nguyễn chiến Thắng cb);

- Tiếp tục sửa bản in cuốn GT Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ (PGS TS NH. Du cb)

Thứ 4, ngày 05/6/2019

 

- Tiếp tục sửa bản in cuốn GT Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ (PGS TS NH. Du cb)

- Sửa bản in cuốn Công nghệ môi trường (TS Hoàng Vĩnh Phú cb)

- Đăng ký xuất bản phẩm tháng 6/2019 với Cục XBIPH

Thứ 5, ngày 06/6/2019

 

8g00: Hội nghị giao ban cơ quan tháng 6/2019

- Làm hợp đồng xuất bản sách với các tác giả

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Công nghệ môi trường (TS Hoàng Vĩnh Phú cb)

Thứ 6, ngày 07/6/2019

 

- Biên tập cuốn Lịch sử Việt nam cổ - trung đại (PGS Nguyễn Quang Hồng cb)

- Sửa bản in cuốn GT Sinh lý học thực vật (PGS TS Mai Văn Chung cb)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu sách sau in ấn

Thứ 7, ngày 08/6/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 09/6/2019