TUẦN 4 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018

 

Thứ 2, ngày 24/9/2018

- Giao ban đơn vị đầu tuần 3

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giáo trình Giải tích 2 (Đinh Huy Hoàng)

- Biên tập cuốn Giáo trình Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh)

Thứ 3, ngày 25/9/2018

 

- 8g00: Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2018-2019 tại Hội trường A (thầy Dũng)

- Tiếp tục biên tập cuốn Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh)

19g30: Khai giảng khoá đào tạo 59 của Trường tại sân khấu Science Square

Thứ 4, ngày 26/9/2018

 

- Chế bản cuốn Con đường và thảm cỏ (Xuân Chuẩn)

- Đoc sơ duyệt cuốn Giáo trình Giải tích 2 (Đinh Huy Hoàng)

- Chế bản cuốn Giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

Thứ 5, ngày 27/9/2018

 

- Gửi nhà nhà in cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Thạch Đài (Thạch Hà, HT)

- Đọc duyệt cuốn GT Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH (N.T.Trang Thanh)

- Biên tập cuốn Tấm lòng son (Trần Thanh Hải)

Thứ 6, ngày 28/9/2018

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Tấm lòng son (Trần Thanh Hải)

- Đọc duyệt cuốn GT Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH (N.T.Trang Thanh, tiếp)

- Sửa bản in cuốn Giáo trình Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh)

Thứ 7, ngày 29/9/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 30/9/2018

 

Nghỉ