TUẦN 40 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 29/3/2020

 

Thứ 2, ngày 18/5/2020

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Rà soát, chỉnh sửa Hợp đồng xuất bản sách với công ty VMB (với P. KHTC)

- Đọc duyệt cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Khang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Thứ 3, ngày 19/5/2020

 

- Gửi in cuốn Tiểu sử các nhà vật lý (Hội VL Nghệ An)

- Đọc duyệt cuốn Hoàng Hoa sứ trình đồ (Nguyễn Huy Oánh)

- Biên tập xuất bản GT Cơ sở quản lý tài nguyên & môi trường (TS Trần Thị Tuyến)

Thứ 4, ngày 20/5/2020

 

- Đọc duyệt cuốn Yên Thiều nhật trình (Nguyễn Huy Oánh)

- Nhận sách in cuốn Giáo trình Ngôn ngữ học đối chiếu (Lê Đình Tường chủ biên)

- Đọc duyệt cuốn Lịch sử thị trấn Cẩm xuyên

Thứ 5, ngày 21/5/2020

 

- Biên tập sau nghiêm thu cuốn Kinh tế phát triển nâng cao (Nguyễn T M Phượng)

- Làm hồ sơ, thủ tục nghiệm thu giáo trình 2020

-

Thứ 6, ngày 22/5/2020

 

- Làm hồ sơ nghiệm thu các giáo trình đã đủ điều kiện

- Làm các hợp đồng (biên tập sơ bộ, xuất bản,…)

- Sơ duyệt bản thảo GT Lý Sinh học (TS Hồ Đình Quang)

Thứ 7, ngày 23/5/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 24/5/2020