TUẦN 41 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/3/2020

 

Thứ 2, ngày 25/5/2020

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Chuyển in cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Khang (Kỳ Anh, HT)

- Biên tập cuốn  GT Bài  tập trong dạy học Vật lý (PGS N. Đ. Thước)

Thứ 3, ngày 26/5/2020

 

- Chế bản cuốn GT Cơ sở quản lý tài nguyên & môi trường (TS T. Thị Tuyến)

- Chuyển in cuốn Yên Thiều nhật trình (Nguyễn Huy Oánh)

- Biên tập sơ bộ bản thảo giáo trình Hình học đại số (TS Ng. Thị Ngọc Diệp)

Thứ 4, ngày 27/5/2020

 

- Nộp lưu chiểu các sách đã in (Ngôn ngữ học đối chiếu (L. Đ. Tường)

- Rà soát sửa đổi Quy định về biên soạn, nghiêm thu, xuất bản ..

 - Lên lịch họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình đã có đủ hồ sơ

Thứ 5, ngày 28/5/2020

 

- Biên tập sau nghiêm thu cuốn Kinh tế phát triển nâng cao (Nguyễn T M Phượng)

- Sơ duyệt bản thảo GT Lý Sinh học (TS Hồ Đình Quang)

Thứ 6, ngày 29/5/2020

 


- Làm các hợp đồng (biên tập sơ bộ, xuất bản,…)

- Làm hồ sơ, thủ tục nghiệm thu giáo trình 2020

Thứ 7, ngày 30/5/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 31/5/2020