TUẦN 41 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

 

Thứ 2, ngày 10/6/2019

- 8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu, thẩm định giáo trình, sách chuyên khảo

Thứ 3, ngày 11/6/2019

 

- Tiếp tục chế bản cuốn Thực hành PP. NCKH trong giáo dục Toán học (PGS. TS Nguyễn chiến Thắng chủ biên);

- Biên tập giáo trình Sinh lý học thực vật ( PGS. TS Mai văn Chung)

Thứ 4, ngày 12/6/2019

 

- Làm hợp đồng xuất bản sách

- Đọc duyệt bản thảo GT Công nghệ môi trường (TS Hoàng Vĩnh Phú chủ biên)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu các sách đã in xong

Thứ 5, ngày 13/6/2019

 

- Đăng ký tên XBP với Cục XBIPH (tháng 6/2019, đợt 2)

- Làm hợp đồng xuất bản sách với các tác giả

- Chuyển các bản thảo đã có quyết định xuất bản đến cơ sở in (GT Toán cho TDTT, Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ, Công nghệ môi trường)

Thứ 6, ngày 14/6/2019

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Lịch sử Việt nam cổ - trung đại (PGS Nguyễn Quang Hồng cb)

- Biên tập cuốn Sao đổi ngôi (Trường Lam)

- Chế bản cuốn GT Sinh lý học thực vật (PGS TS Mai Văn Chung cb)

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giáo trình

Thứ 7, ngày 15/6/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 16/6/2019