TUẦN 43 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

 

Thứ 2, ngày 08/6/2020

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp nhận, sơ duyệt bản thảo giáo trình đã ĐKXB 2020

- Đọc duyệt cuốn GT Bài tập trong dạy học Vật lý (PGS Nguyễn Đình Thước)

Thứ 3, ngày 09/6/2020

 

- Sơ duyệt các bản thảo giáo trình (Hình học đại số, Lý sinh học,…)

- Chế bản GT Cơ sở quản lý tài nguyên & môi trường (TS Trần Thị Tuyến)

- Chuyển in bản thảo Địa chí huyện Con Cuông (Nghệ An)

Thứ 4, ngày 10/6/2020

 

6g20 Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025

- Biên tập bản thảo Làng An Phú (Nguyễn Thế Phiệt)

- Đọc duyệt cuốn Yên Thiều nhật trình (Nguyễn Huy Oánh)

Thứ 5, ngày 11/6/2020

 

14g30: Nghiệm thu GT Kinh tế vĩ mô nâng cao (PGS Lê Quốc Hội ĐHKTQD);

15g30: Nghiệm thu GT Phương pháp NCKH Kinh tế (TS N.T Minh Phượng)

- Biên tập sơ bộ Kinh tế phát triển nâng cao (PGS Trần Mạnh Dũng)

Thứ 6, ngày 12/6/2020

 

- Làm các hợp đồng xuất bản (biên tập sơ bộ, xuất bản,…)

- Làm hồ sơ lưu chiểu, phát hành sách đã in xong (Tiểu sử các nhà Vật lý, …)

Thứ 7, ngày 13/6/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 14/6/2020