TUẦN 44 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

 

Thứ 2, ngày 15/6/2020

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp nhận, sơ duyệt bản thảo giáo trình đã ĐKXB 2020

- Biên tập sơ bộ GT Kinh tế phát triển nâng cao (PGS Trần Mạnh Dũng ĐHKTQD)

Thứ 3, ngày 16/6/2020

 

- Tiếp nhận, làm hồ sơ nghiệm thu bản thảo GT Hình học đại số (N.T.N. Diệp)

- Đọc duyệt GT Cơ sở quản lý tài nguyên & môi trường (TS Trần Thị Tuyến)

Thứ 4, ngày 17/6/2020

 

- Đọc duyệt bản thảo Làng An Phú (Nguyễn Thế Phiệt)`

- Chuyển in bản thảo Yên Thiều nhật trình (Nguyễn Huy Oánh)

Thứ 5, ngày 18/6/2020

 

- Nhận sách từ nhà in Địa chí huyện Cẩm Xuyên (Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên, HT)

- Biên tập xuất bản Kinh tế phát triển nâng cao (PGS Trần Mạnh Dũng)

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo giáo trình (Lý-Sinh học,…)

Thứ 6, ngày 19/6/2020

 

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục XBIPH (đợt 2 tháng 6/2020)

- Làm hồ sơ lưu chiểu, phát hành sách đã in xong (Địa chí huyện Cẩm Xuyên…)

Thứ 7, ngày 20/6/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 21/6/2020