TUẦN 45 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

 

Thứ 2, ngày 22/6/2020

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp nhận, sơ duyệt bản thảo giáo trình đã ĐKXB 2020

- Chế bản GT Kinh tế phát triển nâng cao (PGS Trần Mạnh Dũng ĐHKTQD)

Thứ 3, ngày 23/6/2020

 

- Tiếp nhận, làm hồ sơ nghiệm thu bản thảo GT Hình học đại số (N.T.N. Diệp)

- Biên tập GT Lý thuyết chiều (TS Vũ Thị Hồng Thanh)

Thứ 4, ngày 24/6/2020

 

- Chuyển in cuốn Làng An Phú (Nguyễn Thế Phiệt)

- Làm hồ sơ thanh quyết toán giáo trình đã phát hành

Thứ 5, ngày 25/6/2020

 

- 9g00: Nghiệm thu GT Sinh lý học thể dục thể thao (PGS Hoàng Thị Ái Khuê)

- Đọc sơ duyệt Kinh tế phát triển nâng cao (PGS Trần Mạnh Dũng)

- Chế bản giáo trình Kinh tế vĩ mô nâng cao (PGS Lê Quốc Hội)

Thứ 6, ngày 26/6/2020

 

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục XBIPH (đợt 2 tháng 6/2020)

- Làm hồ sơ lưu chiểu, phát hành sách đã in xong

Thứ 7, ngày 27/6/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 28/6/2020