TUẦN 46 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

 

Thứ 2, ngày 29/6/2020

8g00: Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020, Triển khai chương trình NH 2020-2021

- Tiếp nhận, sơ duyệt bản thảo giáo trình đã ĐKXB 2020

- Đọc duyệt, chuyển in GT Kinh tế vĩ mô nâng cao (PGS Trần Mạnh Dũng chủ biên)

Thứ 3, ngày 30/6/2020

 

- Tiếp nhận, làm hồ sơ nghiệm thu bản thảo GT Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học (TS. Nguyễn thị Phương Nhung chủ biên)

- Chuyển in GT Lý thuyết chiều (TS Vũ Thị Hồng Thanh)

Thứ 4, ngày 01/7/2020

 

- Nộp lưu chiểu cuốn Kinh tế phát triển nâng cao (PGS Trần Mạnh Dũng chủ biên)

- Làm hồ sơ thanh quyết toán giáo trình đã phát hành

Thứ 5, ngày 02/7/2020

 

- Biên tập cuốn Làng khoa bảng Đông Thái xưa và nay

- Đọc duyệt Yên thiều nhật trình

Thứ 6, ngày 03/7/2020

 

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục XBIPH (đợt 1 tháng 7/2020)

- Làm hồ sơ lưu chiểu, phát hành sách đã in xong

Thứ 7, ngày 04/7/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 05/7/2020