TUẦN 47 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020

 

Thứ 2, ngày 06/7/2020

- Tiếp nhận, sơ duyệt bản thảo giáo trình đã ĐKXB 2020

- Biên tập sách chuyên khảo Hen ở trẻ em dưới 5 tuổi và kiểm soát hen theo các dạng phenotype (TS Bùi Kim Thuận, ĐHYK Vinh)

Thứ 3, ngày 07/7/2020

 

- Tiếp nhận, làm hồ sơ nghiệm thu bản thảo GT Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường (TS. Nguyễn Thị Nhân chủ biên)

- Đọc duyệt cuốn Địa chí huyện Cẩm Xuyên (Bùi Thiết)

- Tiếp tục biên tập sách Làng khoa bảng Đông Thái xưa và nay (Trần Văn Dụ)

Thứ 4, ngày 08/7/2020

 

- Đọc duyệt GT Toán học (TS Nguyễn Duy Bình chủ biên)

- Làm hồ sơ nghiệm thu GT Hình học đại số (TS Nguyễn Thị Ngọc Diệp chủ biên)

Thứ 5, ngày 09/7/2020

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Làng khoa bảng Đông Thái xưa và nay (Trần Văn Dụ)

- Sửa bản in cuốn Yên thiều nhật trình (Nguyễn Huy Oánh)

Thứ 6, ngày 10/7/2020

 

- Tiếp nhận bản thảo, làm hồ sơ đăng ký nghiệm thu các bản thảo giáo trình 2020

- Làm hồ sơ lưu chiểu, phát hành sách đã in xong

Thứ 7, ngày 11/7/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 12/7/2020