TUẦN 48 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020

 

Thứ 2, ngày 13/7/2020

- Tiếp nhận, sơ duyệt bản thảo giáo trình đã ĐKXB 2020

- Nhận sách từ Nhà in (GT Toán học của TS Nguyễn Duy Bình chủ biên)

Thứ 3, ngày 14/7/2020

 

- Nhận sách từ Nhà in (GT Lý thuyết chiều của Vũ Thị Hồng Thanh chủ biên)

- Chuyển in cuốn Địa chí huyện Cẩm Xuyên (LKXB do Bùi Thiết chủ biên)

Thứ 4, ngày 15/7/2020 (Đ/c Quảng nghỉ phép năm 2020 từ ngày 15/7 đến 24/7)

 

- Chế bản cuốn Làng khoa bảng Đông Thái xưa và nay (LKXB, Trần Văn Dụ c/biên)

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo đủ điều kiện

- Làm hồ sơ lưu chiểu, phát hành sách đã in (GT Toán học, Lý thuyết chiều,...)

Thứ 5, ngày 16/7/2020

 

14g00: Nghiệm thu bản thảo GT Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường (TS Nguyễn Thị Nhân chủ biên)

15g00: Nghiệm thu bản thảo GT Hình học đại số (TS Ng. T. Ngọc Diệp chủ biên)

- Tiếp nhận bản thảo, làm hồ sơ đăng ký nghiệm thu các bản thảo giáo trình 2020

Thứ 6, ngày 17/7/2020

 

- Biên tập các bản thảo đã chỉnh sửa sau nghiệm thu

- Tiếp nhận bản thảo, làm hồ sơ đăng ký nghiệm thu các bản thảo giáo trình 2020

Thứ 7, ngày 18/7/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 19/7/2020