TUẦN 49 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020

 

Thứ 2, ngày 20/7/2020

NGHỈ PHÉP NĂM 2020

 

Thứ 3, ngày 21/7/2020

 

NGHỈ PHÉP NĂM 2020

Thứ 4, ngày 22/7/2020 (Đ/c Quảng nghỉ phép đến hết ngày 24/7)

 

- Chuyển in cuốn Làng khoa bảng Đông Thái xưa và nay (Trần Văn Dụ c/biên)

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo đủ điều kiện

- Làm hồ sơ lưu chiểu, phát hành sách đã in (GT Toán học, Lý thuyết chiều,...)

Thứ 5, ngày 23/7/2020

 

 

- Tiếp nhận bản thảo, làm hồ sơ đăng ký nghiệm thu các bản thảo giáo trình 2020

 

Thứ 6, ngày 24/7/2020

 

- Biên tập các bản thảo đã chỉnh sửa sau nghiệm thu

- Tiếp nhận bản thảo, làm hồ sơ đăng ký nghiệm thu các bản thảo giáo trình 2020

Thứ 7, ngày 25/7/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 26/7/2020