TUẦN 49 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019

 

Thứ 2, ngày 05/8/2019

- 8g00: Giao ban đơn vị đầu tuần

8g00: Họp triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện Luật bảo vệ bí mật nhà nước

-Tiếp tục biên tập cuốn Địa chí huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Thứ 3, ngày 06/8/2019

 

- Tiếp tục tiếp nhận, biên tập sơ bộ sách nhà nước đặt hàng 2019

- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử (TS Đặng Thái Sơn, TS Trịnh Ngọc Hoàng đồng chủ biên)

- Chuẩn bị tài liệu Hội nghị CBVC và duyệt KHNH 2019-2020 của Nhà xuất bản

Thứ 4, ngày 07/8/2019

 

9g00: Hội nghị CBVC và duyệt KHNH 2019-2020 của Nhà xuất bản tại Phòng họp T2

- Biên tập cuốn Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN (PGS. TS Bùi Văn Dũng chủ biên)

- Biên tập cuốn Giáo trình Thực vật học (phân Phân loại thực vật), TS Nguyễn Anh Dũng chủ biên)

Thứ 5, ngày 08/8/2019

 

8g00: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 8/2019 tại Phòng họp T8 NĐH (các đ/c: Dũng, Quảng, Hiếu tham dự)

- Chế bản cuốn Những người giữ hồn và thắp lửa dân ca, ví giặm (Phan Thư Hiền)

Thứ 6, ngày 09/8/2019

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Luật hình sự Việt nam (TS. Lưu Hoài Bảo)

- Chế bản cuốn Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử (TS Đặng Thái Sơn, TS Trịnh Ngọc Hoàng đồng chủ biên)

Thứ 7, ngày 10/8/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 11/8/2019