TUẦN 5 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

 

Thứ 2, ngày 01/10/2018

14g00: Giao ban đơn vị đầu tuần 5

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giáo trình Thể dục 1 (Nguyễn Mạnh Hùng)

- Sửa bản in cuốn Giáo trình Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh)

Thứ 3, ngày 02/10/2018

 

- Nhận sách từ nhà in Tấm lòng son (Nguyễn Danh Hải)

- Đọc sơ duyệt bản thảo Kỷ yếu 50 năm khoa Lịch sử trường ĐH Vinh (1968- 2018)

- Chế bản cuốn Điền kinh 1 (Nguyễn trí Lục)

Thứ 4, ngày 03/10/2018

 

- 8g00: Nghiệm thu GT: Phương pháp NCKH trong TDTT (Ng. Ngọc Việt )

- 9g30: Nghiệm thu giáo trình Thể dục 1 (Nguyễn Mạnh Hùng)

- Chuyển nhà in cuốn GT Quy hoạch tổng thể PT KTXH (N.T.Trang Thanh)

- Chế bản cuốn Giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

Thứ 5, ngày 04/10/2018

 

8g00: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10/2018 (Phòng họp tầng 8 NĐH)

- Chuyển nhà cuốn Giáo trình Ngôn ngữ hình thức và Automata (Trần Xuân Sang)

- Thẩm định nội dung các sách Nhà nước đặt hàng 2018

Thứ 6, ngày 05/10/2018

 

- Biên tập cuốn Kỷ yếu 50 năm khoa Lịch sử trường ĐH Vinh (1968- 2018)

- Thẩm định nội dung các sách Nhà nước đặt hàng 2018

- Đăng ký xuất bản (tháng 10/2018, đợt 1)

Thứ 7, ngày 06/10/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 07/10/2018

 

Nghỉ