TUẦN 50 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020

 

Thứ 2, ngày 27/7/2020

- 8g30 Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp nhận, sơ duyệt bản thảo giáo trình đã ĐKXB 2020

- Tiếp tục rà soát văn bản quản lý công tác xuất bản

Thứ 3, ngày 28/7/2020

 

- Hoàn thiện các hồ sơ nghiệm thu biên soạn giáo trình

- Chuyển in cuốn Địa chí huyện Cẩm Xuyên (LKXB do Bùi Thiết chủ biên)

Thứ 4, ngày 29/7/2020

 

- Sơ duyệt bản thảo giáo trình Cơ học lượng tử (PGS TS Vũ Ngọc Sáu chủ biên)

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo đủ điều kiện

- Làm hồ sơ lưu chiểu, phát hành sách đã in (GT Toán học, Lý thuyết chiều,...)

Thứ 5, ngày 30/7/2020

 

Sơ duyệt bản thảo cuốn Một số phương pháp toán học trong lý thuyết độ tin cậy (TS. Trần Anh Nghĩa và PGS Phan Đức Thành)

15g00: Nghiệm thu bản thảo GT Hình học đại số (TS Ng. T. Ngọc Diệp chủ biên)

- Tiếp nhận bản thảo, làm hồ sơ đăng ký nghiệm thu các bản thảo giáo trình 2020

Thứ 6, ngày 31/7/2020

 

- Biên tập các bản thảo đã chỉnh sửa sau nghiệm thu

- Tiếp nhận bản thảo, làm hồ sơ đăng ký nghiệm thu các bản thảo giáo trình 2020

Thứ 7, ngày 01/8/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 02/8/2020