TUẦN 51 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

 

Thứ 2, ngày 19/8/2019

- 8g00: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Nộp lưu chiểu các sách đã in (Địa chí huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

- Tiếp tục đọc duyệt, sửa bản in “60 năm Trường Đại học Vinh”

Thứ 3, ngày 20/8/2019

 

- Biên tập sách nhà nước đặt hàng 2019

- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử (TS Đặng Thái Sơn, TS Trịnh Ngọc Hoàng đồng chủ biên)

Thứ 4, ngày 21/8/2019

 

- Đọc duyệt, sửa bản in cuốn Giáo trình Toán học (dành cho sinh viên ngành Nông Lâm Ngư do TS Nguyễn Duy Bình chủ biên)

- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử (TS Đặng Thái Sơn, TS Trịnh Ngọc Hoàng đồng chủ biên)

Thứ 5, ngày 22/8/2019

 

- Chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu giáo trình (Quản trị nhân lực TS. Hồ Thị Diệu Ánh)

- Đọc duyệt sơ bộ sách Nhà nước đặt hàng 2019

- Chế bản cuốn “Thánh ca Truông Bồn

Thứ 6, ngày 23/8/2019

 

- Tiếp tục đọc sơ duyệt sách NNĐH 2019

- Nộp lưu chiểu các sách đã in (Giáo trình Luật hình sự Việt nam - TS. Lưu Hoài Bảo)

- Thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ xuất bản giáo trình cho các tác giả đã hoàn thành

Thứ 7, ngày 24/8/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 25/8/2019