TUẦN 17 (NĂM HỌC 2020-2021)

Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021

 

Thứ 2, ngày 28/12/2020

15g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

  • Tiếp tục nhận bản thảo giáo trình từ các tác giả

Thứ 3, ngày 29/12/2020

 

- Rà soát các hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng 2020

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục Xuất bản, In và Phát hành

Thứ 4, ngày 30/12/2020

 

- Thẩm định hồ sơ đăng ký nghiệm thu giáo trình

- Hoàn thiện hồ sơ chuyển phát sách Nhà nước đặt hàng 2020

Thứ 5, ngày 31/12/2020

 

 

- Tiếp tục biên tập sau nghiệm thu bản thảo GT Tin học ứng dụng trong Hóa học (do PGS Nguyễn Xuân Dũng làm chủ biên)

Thứ 6, ngày 01/01/2021

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Thứ 7, ngày 02/01/2021

 

 

 

Chủ nhật, ngày 03/01/2021