LỊCH CÔNG TÁC NHÀ XUẤT BẢN TUẦN 37

(Từ ngày 27/4 đến ngày 03/5/2020)

Thứ 2, ngày 27/4/2020

8g00: Họp Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp nhận bản thảo giáo trình của các tác giả đã đăng ý (online)

15g30: Nghiệm thu bản thảo giáo trình Kinh tế phát triển nâng cao (PGS Phan Mạnh Dũng)

Thứ 3, ngày 28/4/2020

 

- Tiếp tục tiếp nhận bản thảo sách, giáo trình 2020 (tác giả gửi qua email NXB)

- Nhận hồ sơ đăng ký và làm các thủ tục nghiệm thu bản thảo giáo trình

- Làm thủ tục biên soạn giáo trình ĐH, SĐH (phối hợp với P HCTH để tiếp nhận hồ sơ)

Thứ 4, ngày 29/4/2020

 

- Rà soát hồ sơ đăng ký nghiệm thu giáo trình đã đủ điều kiện

- Tiếp nhận bản thảo sách NNĐH 2020 (online – qua email NXB)

- Làm thủ tục nghiệm thu giáo trình (đối với các bản thảo đủ hồ sơ xin nghiệm thu)

Thứ 5, ngày 30/4/2020

 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Thứ 6, ngày 01/5/2020

 

NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

Thứ 7, ngày 02/5/2020

 

 

Chủ nhật ngày 03/5/2020