Học phần Đại số đại cương là học phần bắt buộc trong Chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Toán học của Trường Đại học Vinh. Học phần này trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng về các cấu trúc đại số cơ bản như nửa nhóm, nhóm, vành, miền nguyên và trường. Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng nhìn nhận các đối tượng Toán học ở Chương trình Toán học phổ thông dưới tư tưởng cấu trúc đại số.

Không chỉ riêng tại Trường Đại học Vinh, Đại số đại cương luôn là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Toán của nhiều trường đại học trong cả nước và trên thế giới. Vì vậy đã có rất nhiều sách và giáo trình về Đại số đại cương bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt. Tuy nhiên, để có một giáo trình phù hợp với Chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO của Trường Đại học Vinh nên các giảng viên khoa Toán học đã dày công biên soạn giáo trình này.

Nội dung chính của giáo trình giới thiệu một số cấu trúc cơ bản của Đại số gồm: nửa nhóm, vành, miền nguyên và trường. Những nội dung này được cấu trúc thành 5 chương. Chương 1 trình bày các kiến thức chuẩn bị về tập hợp, ánh xạ, quan hệ tương đường, quan hệ thứ tự và phép toán. Chương 2 trình bày về các cấu trúc nửa nhóm và nhóm. Chương 3 trình bày về các cấu trúc vành, miền nguyên và trường. Chương 4 trình bày về các lớp vành đặc biệt là vành chính, vành Euclid, vành nhân tử hoá và mối liên hệ giữa các lớp vành đó. Chương 5 trình bày về vành đa thức. Sau phần lý thuyết, cuối mỗi chương có hệ thống bài tập và các vấn đề thảo luận để sinh viên ôn tập, mở rộng kiến thức. Phần cuối cùng của giáo trình là hướng dẫn các bài tập. Để sinh viên phát huy khả năng trí tuệ của bản thân, các tác giả chỉ đưa ra các gợi ý, hướng dẫn hoặc lời giải vắn tắt.

Link nội dung chi tiết Giáo trình xin xem tại: 202310_gt_dai_so_dai_cuong.pdf

Nhà xuất bản Đại học Vinh cùng các tác giả trân trọng giới thiệu.

Tin bài: NXB ĐHV