1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Thông báo - Văn bản

Quyết định Phê duyệt kế hoạch xuất bản giáo trình đại học và sau đại học năm 2024
21/03/2024
Quyết định số 638/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ngày 21 tháng 3 năm 2024.
Quyết định Phê duyệt kế hoạch xuất bản giáo trình đại học và sau đại học năm 2023
15:16 09/03/2023
Quyết định số 526/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ngày 07/03/2023
Quyết định phê duyệt kế hoạch xuất bản giáo trình đại học và sau đại học năm 2022
14:56 22/06/2022
Quyết định số 238/QĐ-ĐHV phê duyệt kế hoạch xuất bản giáo trình đại học và sau đại học năm 2022 của Hiẹu trưởng trường Đại học Vinh ngày 27 tháng 01 năm 2022
Phê duyệt Danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm học 2020-2021
16:09 14/12/2021
Ngày 01/12/2020, Hiệu trưởng trường Đại học Vinh đã ký Quyết định số 3474/QĐ-ĐHV phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2021. Đề nghị các chủ biên đã đăng ký liên hệ...
Phê duyệt Kế hoạch xuất bản giáo trình năm học 2019-2020
16:29 23/10/2019
Danh mục giáo trình do cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh đăng ký biên soạn đã được Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện. Đề nghị các trưởng đơn vị (khoa, viện) đôn đốc các chủ...
Đăng ký xuất bản sách Nhà nước đặt hàng 2020
17:01 03/04/2019
Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để đăng ký biên soạn, xuất bản các sách có nội dung phù hợp với các lĩnh vực Nhà nước...
Quy định về xuất bản giáo trình, tài liệu học tập
09:04 02/07/2018
Ngày 22/6/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký quyết định số 533/QĐ-ĐHV ban hành Quy định về việc biên soạn, nghiệm thu, xuất bản, phát hành, sử dụng giáo trình, tài liệu...
Quyết định phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2018
17:09 06/06/2018
Hiệu trưởng Nhà trường vừa ký quyết định số 444/QĐ-ĐHV phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2018 của các đơn vị trong toàn trường.
Yêu cầu điều chỉnh, bổ sung danh mục giáo trình đăng ký xuất bản 2018
09:24 10/05/2018
Yêu cầu trưởng các đơn vị chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung thay thế các giáo trình đã đăng ký xuất bản năm 2018 bằng các giáo trình mới phù hợp với Chương trình đào tạo theo...
Quyết định ban hành Quy định về công tác biên soạn, xuất bản
16:20 01/09/2017
Số 1221/QĐ-ĐHV ngày 10 tháng 10 năm 2016 cùa Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Ban hành Quy định về công tác biên soạn, xuất bản, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập và quản lý tài...
© 2021 Bản quyền của Trường ĐH Vinh
Địa chỉ: Số 182 Lê Duẩn - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855269     Fax: (0238)3855269 Email: nxbdhv@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng  - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản
Ghi rõ nguồn "Nhà xuất bản Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.